Prisma heeft een nieuwe directeur

29-03-2021

Vanaf 1-8-2021 heeft Prisma een nieuwe directeur die leiding zal gaan geven aan onze SO en VSO afdeling. Haar naam is Karin Plugge. Karin kent de doelgroep vanuit het verleden. Nadat ze managementervaring heeft opgedaan in een andere baan, zijn wij erg blij dat ze de keuze heeft gemaakt om vanaf komend schooljaar sturing te geven aan Prisma VSO.