Stage

Stage
Ter voorbereiding op het stage lopen wordt in de startfase het programma oriëntatie op stage aangeboden. Er wordt in de groepen aandacht besteed aan verschillende uitstroommogelijkheden en er worden een aantal excursies naar stageverlenende instanties georganiseerd.

De leerlingen lopen stage in 4 stappen:
1. Interne stage
Leerlingen voeren verschillende taken in de school uit, zoals was verzorgen, koffie zetten en oud papier ophalen.

2. Leren op locatie (LOL)
In de praktijkfase starten de leerlingen met een groepsstage. Onder begeleiding van een medewerker van de school gaan de leerlingen in groepen stage lopen op een andere locatie. Ze gaan bijvoorbeeld naar groenvoorziening, industrieel werk of winkel.

3. Oriënterende stages
In de praktijkfase loopt de leerling 2 individuele stages per schooljaar. In overleg met de ouders en leerling bepaalt de stagecoördinator de stageplaats en periode. Om te kijken waar de interesse en mogelijkheden van de leerling liggen, zijn er verschillende mogelijkheden: • activiteitengroep op een dagcentrum voor volwassenen; • dagbestedingsplek zoals een zorgboerderij of een plek in de catering/bediening, industrieel werk of een atelier; • vrijwilligersorganisatie zoals de kinderboerderij; • bedrijf of instelling als vrijwilliger; • bedrijf.

4. Uitstroomstage
In de profielfase loopt de leerling 2-3 dagen per week stage bij voorkeur op een plek waar aansluiting met het profielvak horeca, groenvoorziening, woonhulp of schoonmaak. Niet alle leerlingen komen voor elke stap of mogelijkheid in aanmerking. Bij het bepalen van de juiste stage kijkt het team naar de vereiste vaardigheden voor de betreffende stage. De stagecoördinator en stagebegeleider begeleiden de stages. Via de stagecoördinator is een brochure verkrijgbaar met meer informatie over de stages, o.a. over de wijze waarop Prisma de stage organiseert.