Aanmelden

Toelating met toelaatbaarheidsverklaring
Leerlingen die aangemeld worden, hebben vanaf 1 augustus 2014 een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkings-verband V(S)O nodig.

De instroom in het voortgezet speciaal onderwijs kent 2 verschillende routes, namelijk:

Vanuit het (speciaal) basisonderwijs
Bij een verwijzing van het basisonderwijs naar het vso zal de vso-school waar de leerling is aangemeld de aanvraag moeten indienen bij het samenwerkingsverband.

Vanuit het voortgezet onderwijs
Bij een verwijzing van het voortgezet onderwijs (vo) naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zal het vo de aanvraag voor het vso moeten indienen bij het samenwerkingsverband.

De school voor VSO zal bezien op grond van het aanmeldings-formulier, onderwijskundig rapport en overige gegevens of toelating wenselijk en mogelijk is. In overleg met de ouders van de leerling zal de verwijzende school een toelaatbaarheidsverklaring bij het samenwerkingsverband aanvragen. Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring duurt maximaal 10 weken. Van belang is dat de school, waar de leerling vandaan komt, met documenten kan aantonen dat de ondersteuning die de leerling nodig heeft het beste op de VSO school kan worden geboden.

Meer informatie vindt u op de website van het samenwerkingsverband www.swv-vo-mhr.nl.

U bent uiteraard van harte welkom om eens te komen kijken of Prisma bij uw kind past. U kunt bellen voor een afspraak met de directeur Stefan van Haaren, telefoon 0172 – 74 81 80.