Aanmelden

Toelating met toelaatbaarheidsverklaring
Leerlingen die aangemeld worden, hebben vanaf 1 augustus 2014 een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkings-verband V(S)O nodig. De aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring wordt gedaan door de school die de leerling naar VSO Prisma wil doorverwijzen.

Indien een leerling vanuit het basis- of speciaal onderwijs verwezen wordt naar het voortgezet speciaal onderwijs van het samenwerkingsverband, dan is het noodzakelijk dat er voor 1 februari contact is gelegd met de beoogde school over mogelijke plaatsing.

De school voor VSO zal bezien op grond van het aanmeldings-formulier, onderwijskundig rapport en overige gegevens of toelating wenselijk en mogelijk is. In overleg met de ouders van de leerling zal de verwijzende school een toelaatbaarheidsverklaring bij het samenwerkingsverband aanvragen. Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring duurt maximaal 10 weken. Van belang is dat de school, waar de leerling vandaan komt, met documenten kan aantonen dat de ondersteuning die de leerling nodig heeft het beste op de VSO school kan worden geboden.

Meer informatie vindt u op de website van het samenwerkingsverband www.swv-vo-mhr.nl.

U bent uiteraard van harte welkom om eens te komen kijken of Prisma bij uw kind past. U kunt bellen voor een afspraak met de directeur Stefan van Haaren, telefoon 0172 – 74 81 80.