Over Prisma

Prisma biedt leerlingen passend onderwijs door het af te stemmen op de mogelijkheden van de leerling. Het personeel overlegt met leerlingen en ouders over de keuzes in het aanbod, rekening houdend met de uitstroommogelijkheden van de leerling. Zo kunnen deze jongeren, met forse leerproblemen en specifieke onderwijsbehoeften, zich optimaal ontwikkelen. Ons doel is dat leerlingen vaardigheden leren die hen in staat stellen om in de participatiemaatschappij zo zelfstandig mogelijk te leren leven en werk of een zinvolle dagbesteding te vinden.

Leerlingen
VSO Prisma biedt onderwijs aan ongeveer 100 leerlingen van 13 tot 20 jaar. Wij zijn een school voor leerlingen met een verstandelijke of een meervoudige beperking: alle leerlingen op Prisma hebben een IQ onder de 55 of tussen de 55 en 70 met één of meerdere bijkomende stoornis(sen) of beperking(en). Bijvoorbeeld een stoornis in het autistisch spectrum, ADHD, een hechtingsstoornis of het syndroom van Down.

Leerlingen van Prisma hebben over het algemeen een verminderd inzicht in sociale interacties en zijn verrassend eerlijk in het uiten van hun emoties. Ze worstelen bewust – of onbewust – met hun beperking. Voor onze leerlingen is het van belang een goed evenwicht te vinden tussen het creëren van een veilige school en omgeving en ze tegelijkertijd ook weerbaar te maken en voor te bereiden op een minder veilige omgeving als ze de school verlaten.

De leerlingen die onderwijs volgen op Prisma wonen in Alphen aan den Rijn of in één van de omliggende gemeenten. De meeste leerlingen wonen bij hun ouders, enkele leerlingen wonen in een woonvoorziening.