Praktijkvakken

In de startfase maken de leerlingen kennis met verschillende praktijkvakken, zoals techniek en koken. Binnen de praktijkvakken wordt aandacht besteed aan het vergroten van zelfredzaamheidsvaardigheden. Leerlingen leren taal- en rekenvaardigheden in de praktijk toepassen, zoals het lezen van een recept of afwegen van een hoeveelheid water.

In de volgende fase, de praktijkfase, wordt naast de zelfredzaamheid gewerkt aan werknemersvaardigheden, zoals werkhouding en werktempo. Dit als voorbereiding voor de stages en werkplek.

In de profielfase, leerlingen van 16 tot 18 jaar, wordt een profielvak gekozen (zie profielvakken).

Groenvoorziening >
Techniek >
Ambachtelijke werkvormen >
Voorbereiding op wonen >
Koken >
Voorbereiding op werk/dagbesteding >
Bewegingsonderwijs>