Binnen het praktijkvak Voorbereiding op Wonen leren onze leerlingen verschillende vaardigheden die hen in staat stelt zo zelfstandig mogelijk te leren wonen. Het vak is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid binnen eigen mogelijkheden en grenzen.

Het vak start met de basisvaardigheden schoonmaken van de eigen leefomgeving, zoals een  kamer opruimen,  een sopje maken en schoonmaakmiddelen herkennen/ leren gebruiken. Daarna(ast) wordt gewerkt aan vaardigheden als was sorteren, strijken e.d., voor het leren zelfstandig kleding te wassen. Omdat wonen meer omvat, wordt structureel aandacht besteed aan thema’s als omgaan met geld en vrije tijd, milieu en administratie.

< terug naar de pagina Praktijkvakken