Praktische informatie

Schooltijden
maandag    08.30 uur – 15.00 uur
dinsdag       08.30 uur – 15.00 uur
woensdag    08.30 uur – 12.30 uur
donderdag   08.30 uur – 15.00 uur
vrijdag         08.30 uur – 15.00 uur

Ziekmelding
Dagelijks kunt u telefonisch contact opnemen met school (0172-748180) vanaf 08.00 uur of u mailt naar de betreffende leerkracht.

Schoolgids
De schoolgids is bedoeld voor ouders van toekomstige leerlingen en voor ouders van de huidige leerlingen. Wij geven onze visie over de manier van werken en leggen daar verantwoording over af. Ook melden wij de behaalde resultaten van ons onderwijs. Daarnaast staat er veel praktische informatie in de gids.

Schoolgids 2020-2021 

Algemene informatie Scope Scholengroep

Een aanvulling op de schoolgids met wat meer algemene informatie vindt u in de hier te downloaden algemene SCOPE Primair Onderwijsgids.
De bovenschoolse informatie voor schooljaar 2020-2021 kunt u hier vinden.

Via deze link kunt u het schoolplan 2019-2023 inzien.