Profielvakken

In het schooljaar dat de leerlingen 16 jaar worden, gaan zij een profielvak kiezen.  Binnen Prisma worden 4 profielvakken aangeboden:

  • Horeca – werken in de keuken (hygiëne, technieken voedselbereiding e.d. )
  • Groenvoorziening (schoffelen, graskanten steken e.d.)
  • Schoonmaak in de groothuishouding (vloedonderhoud, sanitair onderhoud e.d.)
  • Woonhulp (facilitair ondersteunend werk, activiteiten met cliënten e.d.)

De vakken kennen allen een eigen leerlijn en een vaste methodiek, zoals KPC Werken in de keuken, KPC Werken in het Groen, KPC Schoonmaak groothuishouding en Calibris Woonhulp. Binnen ieder vak wordt twee jaar lang intensief getraind aan specifieke arbeidsvaardigheden om  (deel)certificaten te behalen.  Vakspecifieke vaardigheden die getoetst kunnen worden zijn bijvoorbeeld:

  • voorbereiding van de werkplek in de keuken
  • vervoeren van materialen voor een klus in de groenvoorziening
  • het schoonmaken van een sanitair groep
  • het uitruimen van de vaatwasser voor een cliënt

Daarnaast worden werknemersvaardigheden getraind met als doel te leren werken (vakoverstijgende doelen). Het werken volgens een vaste procedure en het beoordelen van eigen werk zijn vaardigheden die vaak terugkomen. Maar ook wordt gewerkt aan sociale doelen, zoals het rustig blijven bij veranderingen en het netjes omgaan met collega’s en klanten.