Prismagazine / MR

Via de link  zijn de  Prismagazines, onze nieuwsbrief voor ouders, te vinden:

Prismagazine schooljaar 2017-2018 nr 1

Prismagazine schooljaar 2016-2017 nr. 2

Prismagazine schooljaar 2016-2017 nr. 1

Prismagazine schooljaar 2015-2016 nr. 2

Prismagazine schooljaar 2015-2016 nr. 1

 

Elke school is verplicht een MR te hebben, maar wat houdt de MR nu precies in? En wat kan je er mee?

MR staat voor Medezeggenschapsraad. Dat houdt in dat wij meedenken over bepaalde ontwikkelingen binnen het onderwijs; advies geven over het beleid van de school; bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de leeromgeving&onderwijs en de belangen behartigen van kinderen, ouders en personeel.

Op papier staat dit heel mooi, maar hoe zit het met de uitvoering in de praktijk? Acht keer per jaar komt de MR samen om alle belangrijke zaken en ontwikkelingen te bespreken en indien nodig advies of instemming te geven aan de directie. Een deel van de vergadering is de directie ook aanwezig om beleidsontwikkelingen en mededelingen met ons te bespreken. Anderzijds kan de MR op deze manier korte lijnen houden met de directie.

In het contact en communicatie met de directie, maar ook met het personeel en de ouders vinden wij openheid en transparantie belangrijk. Mocht u vragen, opmerkingen, aanvullingen of idee├źn hebben kunt u terecht bij de MR-leden. Of via mrprisma@scopescholen.nl

 

MR 2018-2019:
Tom van Krimpen, voorzitter
Cor de Jong, oudergeleding
Ronald Geerligs, oudergeleding
Arend Houtman, oudergeleding
Marjan Kikkert, oudergeleding
Helma van der Velden, GMR en personeelslid
Judith Dekker, secretaris en personeelslid
Joke Kneulman, penningmeester en personeelslid
Marjan Snatersen, personeel
Vanuit het MT schuiven bij aanvraag aan:
Stefan van Haaren, directeur Prisma

Vergaderingen van de MR zijn openbaar.

Hier vindt u de notulen en agenda van de MR van Prisma SO en VSO

Notulen 12 februari 2019

Notulen 8 januari 2019

Notulen 12 november 2018

Notulen 1 oktober 2018

MR-Jaarverslag 2017-2018